Έργο

Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σύστηματος λογισμικού MaaS που θα περιλαμβάνει όλη την απαιτούμενη λειτουργικότητα για την παροχή στον μετακινούμενο υπηρεσιών κινητικότητας, με διάφορα ηλεκτροκίνητα κοινόχρηστα μέσα, από ένα κοινό σημείο ηλεκτρονικής διάθεσης και πώλησης των υπηρεσιών (one-stop-shop for mobility). Το ολοκληρωμένο σύστημα λογισμικού e-MaaS θα αποτελείται από δυο διακριτά επίπεδα: α) Εφαρμογή/Ψηφιακή υπηρεσία MaaS μέσω της οποίας ένας χρήστης λαμβάνει πληροφόρηση και πρόσβαση στην υπηρεσία συνδυασμένης κινητικότητας MaaS, β) Κεντρική πλατφόρμα που θα λειτουργεί ως ουδέτερος συναθροιστής υπηρεσιών κινητικότητας (aggregator) και θα συνδυάζει τις υπηρεσίες μεταξύ τους με βάση τις ανάγκες της πόλης, των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και του μετακινούμενου και θα πραγματοποιεί υπολογισμό KPIs για την αστική κινητικότητα.


Η πιλοτική εφαρμογή του έργου eMaaS ξεκίνησε!
Κατέβασε την εφαρμογή eMaaS, διαθέσιμη σε Android και iOS, και απόκτησε πρόσβαση σε χρήση ηλεκτρικών κοινόχρηστων αυτοκινήτων, ποδηλάτων και πατινιών μέσω μίας και μοναδικής εφαρμογής!
GOOGLE PLAY APP STORE

Εταίροι

eMaas
Brainbox
(Μπρεϊνμποξ) Πληροφορική
Ανώνυμος Εταιρεία
BRAINBOX Α.Ε.

eMaas
Εθνικό Κέντρο Έρευνας &
Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας &
Δικτύων Μεταφορών
ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ

eMaas
ΟΤΟ Ανώνυμη Εταιρεία
Παροχής Υπηρεσιών
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
και Εμπορίας Καταναλωτικών Αγαθών
OTO A.E.

eMaas
Eco Sun
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
ECO SUN Ε.Π.E.

eMaas
Α.Π.Θ.
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
ΑΠΘ ΕΛΚΕ

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Ψηφιακή υπηρεσία MaaS

Που περιλαμβάνει α) εφαρμογή κινητού (mobile app) για την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της διαθεσιμότητας των ηλεκτροκίνητων κοινόχρηστων οχημάτων, την κράτηση, παραλαβή και παράδοση ενός οχήματος και την διαδικασία πληρωμής, β) backoffce που περιλαμβάνει λειτουργίες ασφαλούς πληρωμής, διαχείρισης πελατών, οικονομικής εκκαθάρισης και dashboard για την εποπτεία του σχήματος.

Πλατφόρμα MaaS

Που θα υποστηρίζει την επιχειρηματικά ουδέτερη συγκέντρωση δεδομένων από τις υπηρεσίες κινητικότητας, την ανάλυση δεδομένων για το ταίριασμα υπηρεσιών κινητικότητας προς όφελος του τελικού χρήστη και των αρχών βιώσιμης αστικής κινητικότητας

Επιχειρηματικό πλαίσιο

Θέσπιση συγκεκριμένων επιχειρηματικών κανόνων, καθορισμός κινήτρων προς τους παρόχους για την συμμετοχή τους στο σχήμα MaaS, κύριος στόχος είναι η δημιουργία ενός win-win επιχειρηματικού περιβάλλοντος με ισορροπία ανάμεσα στην προώθηση της επιχειρηματικότητας όσο και την υποστήριξη της βιώσιμης κινητικότητας για το συνολικό, κοινωνικό καλό

Πλαίσιο διακυβέρνησης

Καθορισμός και πρόταση κάλυψης προϋποθέσεων για τη μελλοντική δημιουργία ενός φορέα διακυβέρνησης στον οποίο θα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στο συνεργατικό σχήμα MaaS

Ενοποίηση υπηρεσιών

Ενοποίηση υπηρεσιών electric bike-sharing, electric scooter-sharing, electric car-sharing και park and ride

Καινοτομία

Υλοποίηση ενός νέου, καινοτόμου για την Ελλάδα και την πόλη της Θεσσαλονίκης, συστήματος διαμοιραζόμενης μετακίνησης (electric car-sharing) με την χρήση σημείων φόρτισης και τεχνολογίες ελέγχου στάθμευσης geofencing

Νέα

eMaas
Voltaro 2023

eMaas
ICTR2023

eMaas
Κλιματικά ουδέτερη και έξυπνη κινητικότητα: Ο ρόλος και οι προοπτικές του Mobility as a Service (MaaS) στην πόλη της Θεσσαλονίκης

eMaas
Παρουσίαση της υπηρεσιας eMaaS στους φοιτητές του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

eMaas
Πιλοτική λειτουργία της υπηρεσιας eMaaS

eMaas
Εκθεσιακός χώρος 86ης ΔΕΘ

eMaas
Behaviour change and participatory processes for sustainable mobility

eMaas
Electric & Micro Mobility Forum

eMaas
GREEN MOBILITY CONFERENCE 2022

eMaas
Bikeathon 2022 “Ride a bike & Go Green”

eMaas
EMOBICITY: Επίδειξη ερευνητικού έργου eMaaS

eMaas
Mobility as a Service (MaaS): Διερεύνηση απόψεων και αναγκών των κάτοικων της Θεσσαλονίκης

eMaas
Παρουσίαση έργου eMaaS στα πλαίσια εσπερίδας

eMaas
Δεύτερη συνάντηση εταίρων έργου eMaaS

Media


Επικοινωνία

Γεώργιος Βουλγαρούδης
Brainbox (Μπρεϊνμποξ) Πληροφορική Ανώνυμος Εταιρεία
website: https://brainbox.gr
e-mail: contact@brainbox.gr
Tel.: +30 2310 829729
www.emaasproject.gr
Link