Δεύτερη συνάντηση εταίρων έργου eMaaS

eMaas

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 2η συνάντηση του έργου eMaaS, στην οποία παρευρέθηκαν μέω τηλεδιάσκεψης εκπρόσωποι των εταίρων του έργου με αντικείμενο το συντονισμό των επερχόμενων παραδοτέων καθώς και τη διεξαγωγή workshop για τη διαμόρφωση επιχειρηματικών σεναρίων και περιπτώσεων χρήσης συστήματος eMaaS.

eMaas
Link