Παρουσίαση έργου eMaaS στα πλαίσια εσπερίδας

eMaas

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του έργου eMaaS, παρουσία όλων των εταίρων του έργου, στα πλαίσια της εσπερίδας - «Ασφαλής ποδηλασία, καινοτόμος κινητικότητα και ποιότητα ζωής: Κύκλοι ομόκεντροι και αλληλένδετοι».

Την παρουσίαση πραγματοποίησε ο Γεώργιος Βουλγαρούδης, CEO της εταιρείας BrainBox και συντοντιστής του έργο eMaaS, κατά την οποία αναφέρθηκε στα οφέλη του έργου καθώς επίσης και στα επόμενα βήματα που θα υλοποιηθούν.

Link